Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Welke regelgeving is van toepassing op het gebruik van steigers?

Het professioneel gebruik van steigers is geregeld in de Arbo-wet en de onderliggende Richtlijn Steigers en het A-Blad rolsteigers. Daarnaast zijn er diverse productnormen van toepassing.

Arbo-besluit

In de Arbo-wet zijn diverse besluiten opgenomen die betrekking hebben op het gebruik van steigers. De basis is artikel 3.16 die in het algemeen stelt dat valgevaar voorkomen moet worden in situaties boven de 2,5m. Daarnaast wordt in artikel 7.23 aangegeven welke tijdelijke voorzieningen daarvoor gebruikt kunnen worden. Daarbij worden ook aanwijzingen gegeven over de uitvoering van de steiger en de manier waarop deze wordt opgebouwd. Artikel 7.34 regelt de opleverings- en tussentijdskeuringen van de steigers. 

De volledige wetsteksten zijn te lezen op de wettenbank van overheid.nl

 

Richtlijn steigers

Alles rond de inzet van vaste (stalen) steigers is vastgelegd in de Richtlijn steigers. Deze richtlijn is opgesteld door werkgevers- en werknemersorganisaties en beschrijft het complete proces van ontwerp tot oplevering en gebruik van de steiger. De Richtlijn steigers is inmiddels ook toegevoegd aan de Arbo-catalogus voor de Bouw en Infra waardoor deze een bindend karakter heeft gekregen en de Arbeidsinspectie hier op kan handhaven.

De volledige richtlijnsteigers is te lezen op richtlijnsteigers.nl

 

A-Blad rolsteigers

Voor het gebruik van de (aluminium) rolsteigers is het A-blad rolsteigers opgesteld. Een belangrijke afspraak die daarin is vastgelegd, is dat vanaf 1 januari 2018 alle rolsteigers achter een leuning opgebouwd moeten worden. Dit heeft geleid tot een grote verandering in de samenstelling van de steigers en de manier waarop een rolsteiger wordt opgebouwd

Het A-blad rolsteigers is te downloaden op de website van Volandis.nl 

  

Productnormen

Voor het ontwerp en de productie van steigers zijn diverse Europese productnormen van toepassing. In deze productnormen staan de eisen en testmethoden omschreven voor de verschillende soorten steigers. 

Hieronder staat een overzicht van de meest relevante normbladen :

  • Rolsteigers - NEN-EN 1004
  • Gevelsteigers - NEN-EN 12810-1 & -2
  • Steigers - NEN-EN 12811-1, -2 & -3

De norm voor rolsteigers gaat specifiek over verrolbare vrijstaande steigers met een vloerhoogte tussen de 2,5 en 12m. De normen voor steigers en gevelsteigers gaan over steigers die op een vaste locatie staan en aan een object zijn verankerd om te blijven staan.

Een kopie van een normblad is te bestellen op de website van het Nederlands Normalisatie Instituut.

 

Lees meer over de aanschaf en het gebruik van een steiger :

Welke soorten steigers zijn er?

Welke steiger past het best bij uw werkzaamheden?

Uit welke onderdelen is een rolsteiger opgebouwd?