Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Deze bladen zijn in nauw overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties tot stand gekomen, met als doel de veiligheid rond het gebruik van ladders, trappen en rolsteigers te vergroten. De A-bladen gaan onderdeel uitmaken van de Arbocatalogus Bouw en Infra.

De A-bladen, die worden uitgegeven door de stichting Arbouw, geven praktische richtlijnen voor het veilig omgaan met rolsteigers, losse trappen en ladders. Met name de steigerbranche bij monde van de VSB heeft net als verleden jaar voor het A-blad Steigers, een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de documenten. Als branche vinden wij het namelijk belangrijk dat onze producten op een veilige manier gebruikt worden.

Onderdeel van het A-blad Ladders en trappen is het keuze schema om te bepalen of een ladder of trap wel een geschikt arbeidsmiddel is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit schema kennen we al van de Richtlijn werken op hoogte, maar deze is nu uitgebreid met het gebruik van een trap. Het verschil van het gebruik van de trap is de langere statijd t.o.v. de ladder (max. 6 uur i.p.v. max. 4 uur) en de lagere sta hoogte (max. 3,5m i.p.v. max. 7,5m).

In het A-blad Rolsteigers is de veilige opbouw methode een belangrijk onderdeel. Bij deze werkwijze is het bovengelegen platform altijd veilig te beklimmen, doordat er tijdens het (de)monteren altijd voor gezorgd wordt dat een deel van het opbouwframe boven het bovenste platform uitsteekt.

Voor meer informatie zijn de A-bladen gratis te downloaden via de website van stichting Arbouw.

Berkel en Rodenrijs - 23 oktober 2012

Update juli 2016 :

Stichting Arbouw is inmiddels opgeheven. Een deel van de activiteiten, waaronder het beheer van de A-bladen, is overgegaan naar Volandis. De meest recente uitgave van de A-bladen zijn via hun website te downloaden.