Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Met ingang van 1 juli is de regelgeving rond het gebruik van werkbakken en werkplatformen bij hijs- en hefwerktuigen veranderd. Er is geen tijdslimiet meer, maar er moet een goed onderbouwde RIE zijn waaruit blijkt dat er geen andere veiliger werkmethode is om de werkzaamheden uit te voeren. Deze moet beoordeeld zijn door een veiligheidskundige en minimaal 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden zijn aangemeld bij de Inspectie SZW.

De nieuwe regels zijn bedoeld om het gebruik van werkbakken aan machines die hiervoor niet zijn ontworpen, zoals kranen en verreikers, alleen nog in zeer bijzondere situaties toe te staan. Het oude artikel 7.23d van het Arbo-besluit gaf te veel ruimte voor onrechtmatig gebruik van dergelijke werkbakken. Daarnaast was er bij de asbestsaneerders juist een behoefte om bij de sanering van daken gebruik te kunnen speciaal aangepaste werkbakken. Beide zijn nu ondervangen in de nieuwe regelgeving. 

Naast een aantal technische eisen waar de hijskraan of verreiker aan moet voldoen, is de belangrijkste wijziging het hebben van een werkplan waaruit blijkt dat het om een moeilijk bereikbare plaats gaat die niet met andere middelen bereik is te maken. Om te kunnen bepalen of de werkbak is toegestaan heeft het ministerie SZW een leidraad opgesteld met een flowschema. 

Dit werkplan hoeft geen apart document te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook onderdeel zijn van de veiligheidsplan waar ook de RIE in is opgenomen voor de andere taken op die specifieke locatie of het werkplan zoals dat al verplicht is voor diverse asbestsaneringswerkzaamheden. Het werkplan moet wel altijd beoordeeld zijn door een gecertificeerde hogere veiligheidskundige. Deze zal moeten beoordelen of keuze voor het werken met de werkbak terecht is. Dit plan moet uiterlijk 2 dagen voor het begin van de werkzaamheden zijn aangemeld via het meldpunt van de Inspectie SZW. 

Lees hier de volledige tekst van het nieuwe besluit en de toelichting.