Richtlijn steigers onderdeel Arbo-catalogus Bouw en Infra

05 maart 2019

Onlangs is de Richtlijn Steiger formeel opgenomen als onderdeel van de Arbo-catalogus van de Bouw- en Infrasector en heeft de richtlijn hiermee ook een wettelijke status gekregen.

De Richtlijn Steigers bestaat ondertussen al meer dan 10 jaar en de opname in de Arbo-catalogus is de laatste stap in de erkenning van de richtlijn. Aan de totstandkoming is door een groot aantal partijen bijgedragen waaronder de Inspectie SZW, universiteiten, TNO, diverse ministeries, Stubeco, Aboma en Volandis. Allemaal met als doel het verbeteren van de veiligheid rond de bouw en het gebruik van stalen steigers.

De Richtlijn Steigers is een ‘levend document’ waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan de stand der techniek. Zo blijven alle betrokkenen op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van steigers rekening moet worden gehouden.

De inhoud van de Richtlijn is voor iedereen vrij toegankelijk op: www.richtlijnsteigers.nl

terug naar overzicht

Het laatste nieuws

Help mij