Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Dat blijkt uit controles van de Inspectie SZW dit jaar op ruim 650 bouwlocaties in diverse binnensteden.

In 265 gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat het werk is stilgelegd. Alle bedrijven die onveilig werkten, hebben onder druk van de Inspectie SZW de risico’s weggenomen. De Inspectie legde 71 boetes op, waarvan drie aan werknemers die onveilig werkten terwijl de werkgever wel had gezorgd voor een veilige werkplek.

Bij de bouw en het onderhoud van woningen, kantoren en fabrieken gebeuren jaarlijks 10 tot 15 ongevallen met dodelijke afloop. De meest voorkomende oorzaak is dat mensen van een ladder of steiger vallen. Op de locaties waar zaken mis waren, ging het in ruim de helft van de gevallen om onveilig gebruik van rolsteigers. Deze steigers op wieltjes worden niet altijd volgens de voorschriften van de fabrikant opgebouwd. Vaak zijn niet alle onderdelen aanwezig of worden onderdelen gemakshalve niet gebruikt. Dit betreft bijvoorbeeld leuningen langs de werkvloer, remmen voor de wielen of diagonalen die de steigers moeten stabiliseren. Ook ladders en trappen worden niet altijd veilig gebruikt. Werknemers moeten te ver naast de ladder reiken of kunnen zich niet vasthouden omdat ze gereedschap of materiaal dragen.

Kleine bouwlocaties in de binnenstad hebben als complicatie dat de beperkte ruimte de aanvoer en opslag van bouwmateriaal en klimmaterieel bemoeilijkt. Dat vergroot de kans dat onderdelen van steigers ontbreken. Ook ligt vaker materiaal in de weg waardoor steigers of ladders niet stabiel staan. Daar komt bij dat meestal meerdere bedrijven tegelijkertijd bezig zijn, waarbij er onvoldoende aandacht is voor een goede coördinatie van de werkzaamheden.

Verder bleek dat bedrijven hun ladders en trappen vaak niet jaarlijks laten keuren. Veel zzp’ers realiseren zich niet dat deze verplichting op bouwlocaties ook voor hen geldt. De Stichting ZZP Nederland gaat zijn achterban hierover informeren.

In de stichting Arbouw werken werkgevers en werknemers samen aan verbeteringen rondom gezond en veilig werk. Zij hebben de afgelopen periode nieuwe afspraken vastgelegd over het werken met ladders, trappen en steigers. Op een symposium op 4 oktober waar de Stichting Arbouw deze afspraken over gezond en veilig werken presenteert, zal de Inspectie de resultaten van haar controles toelichten.

Daarnaast richt het ‘Platform preventie valgevaar’ van de branche zich op het aanpakken van het risico op vallen in de bouw. Het Platform geeft voorlichting en demonstraties op bouwplaatsen en bij opleidingen: hoe kan op steigers en daken veilig worden gewerkt?

Bij de bedrijven die tijdens deze controleronde een boete hebben gekregen, gaat de Inspectie SZW in 2013 opnieuw controleren.

Bron : Ministerie SZW - 25 september 2012