Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wanneer gebruik je een ladder als werkplek?

De ladder als werkplek
Ladder als werkplek

Het gebruik van een ladder als werkplek is vastgelegd in het Arbo-besluit en het onderliggende A-blad Ladders en trappen.

In artikel 7.23 van het Arbo-besluit staat dat het gebruik van een ladder als werkplek beperkt moet worden tot die situaties waar geen ander veiliger alternatief, zoals een hoogwerker of steiger, is toe te passen. En dan alleen mag dit ook maar voor een beperkte tijd.

Om hier meer duidelijkheid in te geven hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties voor de bouw gezamenlijk een keuzewijzer opgesteld die is opgenomen in het A-blad Ladders en trappen. Of de ladder een geschikt arbeidsmiddel is wordt daarin bepaald door een aantal factoren :

  • Beschikbaarheid alternatieve arbeidsmiddelen zoals een steiger of hoogwerker en de eventuele beperkingen hiervan bij de inzetbaarheid (bijv. geen ruimte) en veiligheidstechnische beperkingen (het bouwen van een steiger brengt ook risico’s met zich mee).
  • De stahoogte (Hs) voor een ladder is beperkt tot maximaal 7,5m.
  • De effectieve statijd (D) op een ladder wordt gerekend over de gehele duur van het project en is gesteld op maximaal 4 uur
  • Vanwege de beperkte stabiliteit van een ladder is de maximale krachtsuitoefening (F) beperkt tot 100N (ca. 10kg)
  • Alle werkzaamheden moet binnen de reikwijdte van een armlengte uitgevoerd kunnen worden waarbij de navel altijd binnen de bomen van de ladder moet blijven.

Het volledige schema voor de beoordeling vind je hieronder samen met een tweede schema met een verdere uitsplitsing van de verschillende factoren. 

 

Wil je het volledige A-blad Ladders en trappen lezen? Het A-blad Ladders en trappen is gratis te downloaden op de website van Volandis.nl.