Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veilige zone op platte daken

In Nederland wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt van collectieve voorzieningen voor het beveiligen van platte daken tegen valgevaar. Hoewel leuningwerk de voorkeur heeft boven het gebruik van persoonlijke valbeveiliging, wordt vaak toch voor dit laatste gekozen. Daarnaast zijn er ook nog heel veel daksituaties waar helemaal geen beveiliging aanwezig is. Is het dan toch mogelijk om daar veilig te werken?

Branche afspraken over het werken op platte daken

Binnen de dakenbranche zijn afspraken gemaakt over het werken op platte daken. Daarbij is het dak opgedeeld in 3 zones met verschillende beveiligingsniveaus. 

De veilige zone, is het gebied op het dak waar je zonder valbeveiliging mag werken. Dit gebied ligt op minimaal  4m van de dakrand, lichtkoepels en andere vloeropeningen met (door)valgevaar. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet de rand van deze zone duidelijk zijn gemarkeerd. Omdat dit nog op ruime afstand van de dakrand is, volstaat hier een gekleurde lijn op de grond

Deze veilige zone kan met 2m naar het gebied met valgevaar worden uitgebreid, maar dan moet de markering duidelijk zichtbaar op 1m boven het dakvlak aanwezig zijn. Dit hoeft dan nog geen harde leuning te zijn, maar kan bestaan uit signaalpaaltjes met een rood/wit lint of een ketting daartussen. 

Veilige zone platte daken
Veiligheidszones op platte daken

Gebruik valbeveiliging

Werk je op minder dan 2m van het gebied waar valgevaar bestaat, dan moet je altijd valbeveiliging gebruiken. Steeds vaker zijn daken daarvoor voorzien van vaste ankerpaaltjes en/of een permanente horizontale ankerlijn. Gebruik je deze ankerpunten, stel je bevestigingsmiddel dan bij voorkeur zo kort mogelijk af, zodat je niet over de dakrand kan vallen. Op die manier gebruik je de lijn als gebiedsbegrenzer

Let bij het afstellen van je lijn ook op eventueel slinger gevaar. Dit gebeurt wanneer je onder een te grote hoek wegloopt bij een ankerpunt. Omdat je bij een eventuele val dan wordt terug geslingerd naar de middellijn van je ankerpunt, zal je veel dieper vallen en alsnog op een ondergelegen vloer terecht kunnen komen of ergens anders tegen aan botsen. Met name bij het gebruik van vaste ankerpaaltjes kan dit een risico zijn. Maar ook in de hoekpunten van een dak bij gebruik een horizontale ankerlijn. Zorg er daarom voor dat je bij het verplaatsen over het dak altijd met het juiste ankerpunt bent verbonden.