Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veilige zone op platte daken

In Nederland wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt van collectieve voorzieningen voor het beveiligen van platte daken tegen valgevaar. Hoewel leuningwerk de voorkeur heeft boven het gebruik van persoonlijke valbeveiliging, wordt vaak toch voor dit laatste gekozen. Daarnaast zijn er ook nog heel veel dak situaties waar helemaal geen beveiliging aanwezig is. Is het dan toch mogelijk om daar veilig te werken?

Branche afspraken

Binnen de dakenbranche zijn afspraken gemaakt over het werken op platte daken. Daarbij is het dak opgedeeld in een aantal zones met verschillende beveiligingsniveaus. De veilige zone, waar zonder valbeveiliging gewerkt mag worden, ligt op 4m van de dakrand en lichtkoepels en andere vloeropeningen met (door)valgevaar. Bij werkzaamheden moet de rand van deze zone duidelijk zijn gemarkeerd. Omdat dit nog op ruime afstand van de dakrand is, volstaat hier een gekleurde lijn op de grond

Deze veilige zone kan met 2m worden uitgebreid, maar dan moet de markering duidelijk zichtbaar op 1m boven het dakvlak aanwezig zijn. Dit hoeft dan nog geen harde leuning te zijn, maar kan bestaan uit signaalpaaltjes met een rood/wit lint of een ketting daartussen. 

Veilige zone platte daken
Veilige zones op platte daken

Gebruik valbeveiliging

Voorbij de markering moet altijd valbeveiliging gebruikt worden. Steeds vaker zijn de daken daarvoor voorzien van vaste ankerpaaltjes en/of een permanente horizontale ankerlijn. Gebruik je deze ankerpunten, stel je bevestigingsmiddel dan bij voorkeur zo af dat je niet over de dakrand kan vallen. Zo gebruik je de lijn als gebiedsbegrenzer. Let daarbij ook op eventueel slinger gevaar. Dit kan ontstaan wanneer je onder een te grote hoek wegloopt bij een ankerpunt. Doordat je bij een eventuele val wordt terug geslingerd naar de middellijn van je ankerpunt, kan je veel dieper vallen en ergens tegen aan botsen. Met name bij vaste ankerpaaltjes kan dit een risico zijn. Maar ook bij de hoekpunten van een dak bij gebruik een horizontale ankerlijn. Zorg er daarom voor dat je bij het verplaatsen over het dak altijd met het juiste ankerpunt bent verbonden.

Lees hier meer over de verschillende bevestigingsmiddelen.